Copywriting

Copywriting

Een traditionele reclame-uiting bestaat uit beeld en copy. Als beeld een wapen zou zijn, was copy de kogel. Beide zijn belangrijk en versterken elkaar. Niet voor niets is de klassieke verdeling in reclame die van art & copy. In de conceptfase is copy een belangrijk middel. Met copy kun je een idee diepgang geven, een kant opsturen en een verhaal vertellen met exact de juiste toon. Door het uitschrijven van ideeën ontwikkelen deze zich naar heldere concepten.

Copywriting wordt vaak verward met tekstschrijven. Op zich vrij logisch, omdat het in communicatie-uitingen soms door elkaar loopt. Tekstschrijven draait om teksten die goed lopen en grammaticaal kloppend zijn. Schriftelijk communicatie die met name informeert. Copywriting draait om het vertellen van een verhaal, vaak beeldend en in spreektaal, op een boeiende, grappige, scherpe toon. Een copywriter haalt slimmigheidjes uit om de aandacht van de lezer te trekken.

Consumenten krijgen aardig wat communicatie voor de kiezen. Dag in, dag uit. Het is dus niet zo gek dat lang niet iedereen de copy van elke advertentie of website leest. Des te meer is het een must om goede copy te schrijven die prikkelt en uitnodigt om te lezen. Dat kan alleen als de copywriter zich heeft verdiept in de materie. De juiste heading spreekt jouw doelgroep aan. Een slimme pay-off blijft mensen bij. En goede webcopy is niet alleen informatief maar scoort daarbij ook uitstekend op SEO. Daarmee is het belang van goede copy alleen maar groter geworden.

Alhoewel we best blij zijn met bovenstaande tekst, schrijven we het liefst voor onze opdrachtgevers. Interesse? Neem voor een kennismaking contact op met Ruud.