Trajancase

Trajan brengt alles in kaart dat met verkeer te maken heeft. Parkeerdruk, aantal fietsen per buurt en bezetting van verkeersaders.

In het logo is zowel de oorsprong van de naam "Trajan" als hun dienstverlening van vandaag de dag te zien.

Trajanus was een Romeinse keizer die aan de wieg stond van het bruggenbouwen. De vormtaal van de vijf kaartlijnen staan voor de vijf werkvelden van Trajan: fiets, parkeren, verkeer, data en geografische analyses.

We zijn erg blij met de toegevoegde waarde van Gedachtegoed als het gaat om onze visuele communicatie. – Jaap de Vries / oprichter Trajan.

Introductie van het nieuwe logo op een speciaal door reclamebureau Gedachtegoed ontworpen plattegrond

logo introductie - kaart

Hoe zou je als Trajan anders je nieuwe logo introduceren dan op een kaart? Op de envelop staat het oude logo en de legenda op de kaart licht de opbouw van het nieuwe logo toe.

Introductie van het nieuwe logo op een speciaal door reclamebureau Gedachtegoed ontworpen plattegrond (320)

website

De website publiceert onderzoeken voor bestaande relaties en biedt informatie voor nieuwe opdrachtgevers.


traffic

Aan de achterkant van de site draait een door Gedachtegoed ontwikkeld systeem om bestanden uit te wisselen, actielijsten bij te houden en projecten te managen. “Traffic” is custom op maat gemaakt. Gedachtegoed’s eigen fabrikaat dus. Inmiddels werkt Trajan met een groot aantal opdrachtgevers die trouw gebruik- maken van deze applicatie.

Traffic is een ontzorger en automatiseert een flink gedeelte van onze dagelijkse werkzaamheden. Klanten komen er bij terug en maken het onderdeel van hun workflow.
– Jordie Volkerink / opdrachtgever Trajan

De responsive website voor Trajan, op tablet. Design en ontwikkeling door Reclamebureau Gedachtegoed. De responsive website voor Trajan met analysegegevens
Het menu van de website voor Trajan
De responsive website van Trajan op een smartphone (iPhone)

Volledig responsive over alle resoluties

bekijk ookdeze cases